ตลับบรรจุยาแคปซูล เฮโมวิต วัน

ตลับบรรจุยาแคปซูล เฮโมวิต วัน

ขวดพร้อมฝา Flip Top บรรจุยา capsule

บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับผลิตชิ้นงานของลูกค้า ทุกชนิดที่เป็นงานฉีดพลาสติก เช่นงานแพ็คเก็จสินค้า, ของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค รวมถึงตลับยาแคปซูล เฮโมวิต วัน ที่เป็นแบรนด์ดัง รวมถึงมีการออกแบบสินค้าและประเมินราคาก่อนผลิตจริง