แม่พิมพ์แพ็คเก็จจิ้ง Flip Top รับผลิตแพ็คเกจจิ้ง

แม่พิมพ์แพ็คเก็จจิ้ง

แม่พิมพ์แพ็คเกจจิ้ง Flip Top การทำแม่พิมพ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และใช้ฝีมือตามประสบการณ์ แนวทางงานแบบญี่ปุ่น จะมีความละเอียดอ่อนมาก โรงงานพลาสติกและแม่พิมพ์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ISO และ GMP จะมีความชำนาญด้วยระบบการรองรับที่มีคุณภาพ ทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น การผลิตงานพลาสติก แบ่งเป็นงานฉีด งานเป่า งานปั้มขึ้นรูป ซึ่งแต่ละขบวนการจะมีความแตกต่างกันของเครื่องจักร แม่พิมพ์ ก็ต่างกันตามรูปแบบ

บริษัท บี.เอส.อินเตอร์ พลาส จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และด้วยประสบการณ์ทางด้านพลาสติก มากว่า 30 ปี รุ่นต่อรุ่น ซึ่งประสบการณ์งานพลาสติกฟู้ดเกรด งานแพ็คเกจจิ้ง งาน Flip Top เป็นงานที่ทำมาต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นสินค้าคุณภาพ ต้องให้ความใส่ใจและใช้พลาสติก Food Grade เป็นหลัก

แม่พิมพ์

ขวดบรรจุยาอม หรือ หมากฝรั่ง Flip Top

 # แม่พิมพ์