ตลับทวีชัย5 (ใหญ่)

ตลับทวีชัย5 (ใหญ่)

รายละเอียด : ชุดตลับบุกำมะหยี่ สำหรับบรรจุเครื่องประดับ ตัวตลับทองมีขนาดใหญ่ พร้อมพิมพ์โลโก้

รายละเอียด

ตลับทวีชัย5 (ใหญ่)

รายละเอียด : ชุดตลับบุกำมะหยี่ สำหรับบรรจุเครื่องประดับ ตัวตลับทองมีขนาดใหญ่ พร้อมพิมพ์โลโก้