รายละเอียด

ถ้วยไอศรีม พร้อมช้อน

ถ้วยไอศครีมแชมป์

ถ้วยไอศครีมแชมป์

ถ้วยไอศครีม

ถ้วยไอศครีม

ถ้วยไอศครีม

ถ้วยไอศครีม มีฝาปิด พร้อมช้อน