วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

รายละเอียด : อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น
มีทั้งแบบทรงกลมและทรงเหลี่ยม

รายละเอียด

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น ทรงกลม

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น ทรงเหลี่ยม

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น

 

รายละเอียด : วาล์วหน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มีทั้งแบบทรงกลมและทรงเหลี่ยม สินค้ามีรูระบายอากาศ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขึ้น สินค้าผลิตตามแบบลูกค้า