กิจกรรมของบริษัท

การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท กฏเกณฑ์การรับสมัคร 

1.ส่งเอกสารประวัติ และรูปถ่าย

2.เล่าประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจ และประสบการณ์ที่สนุกและเพื่อสังคม

3.ส่งเอกสารพร้อมช่องทางการติดต่อให้สะดวก

4.รอการติดต่อกลับจากบริษัท

5.รายงานตัว