Blog

รับฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก ทางบริษัท B.S INTER PLAS พร้อมผลิตผลิตภัณฑ์โดยเครื่องฉีดพลาสติกที่นำสมัย และก็จะคัดวัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพดี สามารถฉีดพลาสติกได้ทุกประเภทแล้วก็อื่นๆตาม Spec ของลูกค้า แล้วก็ผลิต… Read More

แม่พิมพ์แพ็คเก็จจิ้ง Flip Top รับผลิตแพ็คเกจจิ้ง

แพ็คเก็จจิ้ง Flip Top

แม่พิมพ์แพ็คเก็จจิ้ง

แม่พิมพ์แพ็คเกจจิ้ง Flip Top การทำแม่พิมพ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และใช้ฝีมือตามประสบการณ์ แนวทางงานแบบญี่ปุ่น จะมีความละเอียดอ่อนมาก โรงงานพลาสติกและแม่พิมพ์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ISO และ GMP จะมีความชำนาญด้วยระบบการรองรับที่มีคุณภาพ ทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น การผลิตงานพลาสติก แบ่งเป็นงานฉีด งานเป่า งานปั้มขึ้นรูป ซึ่งแต่ละขบวนการจะมีความแตกต่างกันของเครื่องจักร แม่พิมพ์ ก็ต่างกันตามรูปแบบ

บริษัท บี.เอส.อินเตอร์ พลาส จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และด้วยประสบการณ์ทางด้านพลาสติก มากว่า 30 ปี รุ่นต่อรุ่น ซึ่งประสบการณ์งานพลาสติกฟู้ดเกรด งานแพ็คเกจจิ้ง งาน Flip Top เป็นงานที่ทำมาต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นสินค้าคุณภาพ ต้องให้ความใส่ใจและใช้พลาสติก Food Grade เป็นหลัก

แม่พิมพ์

ขวดบรรจุยาอม หรือ หมากฝรั่ง Flip Top

 # แม่พิมพ์

การผลิตพลาสติก

ซ้อมพับได้ในถ้วยบะหมี่คัพ ตรา ซื่อสัตย์

ส้อมพับได้ในถ้วยบะหมี่คัพ ตรา ซื่อสัตย์

ประเภทของการผลิตแบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

                     1-1  – การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบอเนกประสงค์ และผู้ผลิตต้องมความสามารถและความชำนาญหลายอย่าง เพื่อทำการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ ตัวอย่างของการผลิตตามคำสั่งซื่อได้แก่ การตัดเย็บชุดวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าการทำผม ฯลฯ

การผลิตเพื่อรอจำหน่าย

(Made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทำได้ล่วงหน้า เครื่องจักรอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือเฉพาะงานและผู้ผลิตถูกอบรมมาเพื่อทำงานตามหน้าที่เฉพาะอย่างตัวอย่างของการผลิตเพื่อรอจำหน่ายได้แก่การผลิตสบู่ การผลิตรถยนต์ การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ

                        – การผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อ (Assembly-to-order) เป็นการผลิตชิ้นส่วนที่จะประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูได้หลายชนิด ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นจะมีลักษณะแยกออกเป็นส่วนจำเพาะหรือโมดูล (Module) โดยผลิตโมดูลรอไว้ก่อน เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจึงทำการประกอบโมดูลให้เป็นสินค้าตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ จึงนับได้ว่าการผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อได้นำเอาลักษณะของการผลิตเพื่อรอจำหน่ายซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนเป็นโมดูลมาตรฐานที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าหลายชนิดรอไว้มาผสมเข้ากับลักษณะของการผลิตตามคำสั่งซื้อซึ่งนำโมดูลมาประกอบ และแต่งเติมรายละเอียดให้สินค้าสำเร็จรูปมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

ตลับบรรจุยาแคปซูล เฮโมวิต วัน

บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับผลิตชิ้นงานของลูกค้า ทุกชนิดที่เป็นงานฉีดพลาสติก เช่นงานแพ็คเก็จสินค้า, ของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค รวมถึงตลับยาแคปซูล… Read More