พลาสติก คือ ???

By |2019-10-21T14:37:40+07:00ตุลาคม 21st, 2019|Categories: ข่าวสาร|Tags: |

พลาสติกจัดเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีโมเลกุลซ้ำๆ กันต่อกันเป็นโมเลกุลสายยาวๆ มีธาตุสำคัญเป็นคาร์บอน, ไฮโดรเจน, และออกซิเจน นอกจากนี้อาจมีธาตุอื่นๆเป็นองค์ประกอบย่อย เช่น ไนโตรเจน, ฟลูออรีน, คลอรีน, รวมทั้งกำมะถัน เป็นต้น บางครั้งพบว่ามีการใช้คำว่า “พลาสติก” แล้วก็ “โพลิเมอร์” ในความหมายเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน แต่ว่าคำว่า “โพลิเมอร์” คือวัสดุชนิดพลาสติก ยาง เส้นใย แล้วก็กาว ส่วนคำว่า “พลาสติก” คือสารผสมระหว่างโพลิเมอร์และก็สารเติมแต่ง ตัวอย่างเช่น สี สารพลาสติกไซเซอร์ สารเพิ่มเสถียรภาพ รวมทั้งฟิลเลอร์ ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการขึ้นรูปให้มีทรงต่างๆ ดังเช่น ถัง จาน แล้วก็ช้อนฯลฯ ถ้าหากแปลตามรากศัพท์คำว่า โพลิเมอร์ หรือ polymer มาจากคำภาษากรีก 2 คำ เป็นคำว่า Poly มีความหมายว่ามากทั้งคำว่า mer มีความหมายว่าหน่วย โพลิเมอร์จึงมีความหมายว่า สารที่มีโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆกันต่อกันเป็นสายยาวๆ ประเภทและการใช้งาน ถ้าหากจำแนกประเภทของพลาสติก ตามคุณสมบัติทางความร้อนสามารถแบ่งออกเป็น 2 [...]