รับฉีดพาสติก รับทำแม่พิมพ์

บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับผลิตชิ้นงานของลูกค้าทุกชนิดที่เป็นงานฉีดพลาสติก รับทำแม่พิมพ์สินค้า เช่น งานแพ็คเก็จสินค้า, ของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค