วาล์วพลาสติก

ใช้ระบายอากาศหน้ากากผ้า/หน้ากากป้องกันฝุ่น

คำอธิบาย

รายละเอียด : ใช้ระบายอากาศหน้ากากผ้า/หน้ากากป้องกันฝุ่น

Go to Top