วาล์วพลาสติก

วาล์วพลาสติก

ใช้ระบายอากาศหน้ากากผ้า/หน้ากากป้องกันฝุ่น

รายละเอียด

รายละเอียด : ใช้ระบายอากาศหน้ากากผ้า/หน้ากากป้องกันฝุ่น

Go to Top