1. วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก ( Material ) มีการเลือกชนิดและเกรดของเม็ดพลาสติกได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน
  2. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( Mold ) มีการออกแบบอย่างเหมาะสม ลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2 แผ่น 3 แผ่น จำนวนคาวิตี้ (Cavity) ระบบหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ระบบคลายและปลดชิ้นงาน
  3. เครื่องฉีดพลาสติก ( Machine ) เลือกขนาดของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติกปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ความดันฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงานพลาสติก