ปัญหางานฉีดพลาสติกและการแก้ไข

By |2019-10-22T15:04:11+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|Categories: การผลิต|Tags: |

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดโดยส่วนรวมแล้วจะมาจากการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีสารเติมแต่งที่ไม่เหมาะสมหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลักษณะของตัวแม่พิมพ์พลาสติกตลอดจนตำแหน่งและลักษณะของทางน้ำพลาสติก (ทางเข้าและทางวิ่ง) และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถพบได้บ่อยที่สุดคือปัญหาเนื่องจากการใช้พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับตัววัสดุพลาสติกและลักษณะแม่พิมพ์พลาสติก ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถที่จะหาหนังสือหรือบทความที่แนะนำหรือบอกเอาไว้ว่าปัญหาลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแก้ไขโดยวิธีใด เช่น ฉีดชิ้นงานไม่เต็ม เกิดรอยแหว่ง ก็ควรทำการเพิ่มอุณหภูมิของพลาสติกเหลว เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ เพิ่มเนื้อพลาสติก เพิ่มความดันฉีด ซึ่งจากวิธีการแก้ไขดังกล่าวจะมีตัวพารามิเตอร์ต่างๆ อยู่หลายตัว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดเกิดความสับสนได้ เพราะไม่รู้จะทำการแก้ไขโดยใช้พารามิเตอร์ตัวใดก่อน ด้วยเหตุนี้งานฉีดพลาสติกควรจะต้องศึกษาถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นๆ เสียก่อนว่ามาจากสาเหตุอะไรกันแน่ และก็ดูต่อว่าสาเหตุรองที่ทำให้เกิดสาเหตุหลักนั้นมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็คงต้องมาดูต่ออีกว่าสาเหตุรองตัวไหนที่แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วตลอดจนได้คุณภาพชิ้นงานพลาสติกที่ดีที่สุดหรือประหยัดพลังงานในการทำงานมากที่สุด ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดพลาสติก ชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยพ่น สาเหตุของการเกิดปัญหารอยพ่น - ทางน้ำพลาสติกเข้าเล็กเกินไป - ชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งเข้าของน้ำพลาสติกหนาหรือกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของทางน้ำพลาสติกเข้า - ใช้ความเร็วในจังหวะฉีดสูงเกินไป - อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไป - อุณหภูมิพลาสติกเหลวต่ำเกินไป วิธีการแก้ปัญหาการเกิดรอยพ่น - ลดความเร็วจังหวะฉีดลง - ขยายทางน้ำพลาสติกเข้าให้เหมาะสมกับความหนาและความกว้างของชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งฉีด - เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก - เพิ่มอุณหภูมิพลาสติกเหลว - แก้ไขชิ้นงานพลาสติกให้มีความหนาลดลง ชิ้นงานพลาสติกเกิดครีบ สาเหตุของการเกิดครีบ - แม่พิมพ์พลาสติกมีลักษณะไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติก - แรงที่ใช้ในการปิดล็อคแม่พิมพ์พลาสติกอาจจะไม่เพียงพอ - [...]

ปิดความเห็น บน ปัญหางานฉีดพลาสติกและการแก้ไข

พลาสติกชนิดต่างๆ

By |2019-10-17T19:28:42+07:00ตุลาคม 17th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: , , |

การจะผลิตส่วนประกอบพลาสติกขึ้นมาเพื่อป้อนไปสู่ตลาดนั้น ประกอบไปด้วยนานาประการ ขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทำแม่พิมพ์รวมทั้งการเลือกเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับผลงานที่ทำ รวมถึงประเภทของพลาสติกต่างๆ ดังต่อไปนี้พวกเราควรจะมาศึกษาเกี่ยวกับประเภทของพลาสติกต่างๆตั้งแต่นี้ต่อไป PE : Polyethylene เป็นพลาสติกมีความเหนียว ทนกับความร้อนมิได้มากเท่าไรนัก ละอองน้ำซึมผ่านได้นิดหน่อย มีสีขุ่น ถูกเอามาผลิตผลงาน ยกตัวอย่างเช่น สายน้ำเกลือ องค์ประกอบรถยนต์ เชือก แห ขวด PP : Polypropylene เป็นพลาสติกทรงตัว เป็นสามารถบีบแล้วกลับมาดำรงอยู่ในภาวะเดิม ดังเช่น ขันน้ำ ปกแฟ้มเอกสาร กล่องบรรจุอาหาร กับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟแต่ต้องเป็นเกรด PP-microwave โดยเฉพาะ PS : Polystyrene เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนัก ไม่สามารถดึงได้ เปราะบาง ยกตัวอย่างเช่น แก้วน้ำบนเครื่องบินและรถทัวร์ ส่วนมากถูกผลิตเป็นชิ้นงานแก้วใช้แล้วทิ้งเลย ไม้บรรทัด กล่องใส่ซีดี แต่ในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานนั้นด้วย ABS : acryionitrile-butadiene-styrene เป็นพลาสติกที่ขึ้นกับการใช้แรงงาน ส่วนใหญ่ผลิตมา ตลับน้ำหมึกในเครื่องปริ้นเตอร์ ไม่โปร่ง ขาวขุ่น ใช้ผลิตเครสโทรศัพท์เคลื่อนที่คีย์บอร์ดคอมคอมพิวเตอร์ และก็องค์ประกอบที่ใช้สำหรับที่โล่งแจ้งแต่ต้องเติมสาร anti-uv ได้ด้วย [...]

ปิดความเห็น บน พลาสติกชนิดต่างๆ

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

By |2019-07-09T15:44:14+07:00กรกฎาคม 9th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: |

วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก ( Material ) มีการเลือกชนิดและเกรดของเม็ดพลาสติกได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( Mold ) มีการออกแบบอย่างเหมาะสม ลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2 แผ่น 3 แผ่น จำนวนคาวิตี้ (Cavity) ระบบหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ระบบคลายและปลดชิ้นงาน เครื่องฉีดพลาสติก ( Machine ) เลือกขนาดของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติกปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ความดันฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงานพลาสติก

ปิดความเห็น บน องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก

By |2019-07-09T15:48:53+07:00กรกฎาคม 8th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: , , , , , , , , , |

แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิตโดยสามารถจำแนกประเภทแม่พิมพ์พลาสติกได้ดังต่อไปนี้ แม่พิมพ์ฉีด (Injection Moulding) แม่พิมพ์อัดและอัดฉีด (Compression and Transfer Moulding) แม่พิมพ์เป่า (Blow Moulding) แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion) แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming) การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต้องเริ่มจากการออกแบบด้วยผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสมือนชิ้นงานจริงที่ลูกค้าจะได้รับ ปรับแก้ไขจนได้ชิ้นงานจริง เมื่อได้แบบชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วจึงเริ่มทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งต้องออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งต้องทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อแรงดันสูง ทนต่อแรงดันการฉีดพลาสติกซ้ำๆ โดยส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมักใช้เหล็กโครเมียม ประกอบขึ้นมาเป็นบล็อกแม่พิมพ์ ตัวบล็อกแม่พิมพ์ต้องมีรูสำหรับเดินท่อหล่อเย็น และรูน๊อตยึดติดกลับตัวเครื่องฉีดพลาสติก จึงทำให้บล็อกแม่พิมพ์มักประกอบด้วย แม่พิมพ์ 2 ชิ้นประกบกันเพื่อง่ายต่อการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากม่พิมพ์

ปิดความเห็น บน แม่พิมพ์พลาสติก

การฉีดพลาสติก

By |2019-07-08T11:03:13+07:00กรกฎาคม 6th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: , , , |

การฉีดพลาสติก กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกออกมาตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดฉีด ( Injection Unit ) ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit ) ฐานเครื่อง ( Base Unit ) กระบวนการฉีดพลาสติก ( Injection Process ) คือ การผลิตชิ้นงานโดยที่ใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าที่เครื่องฉีด และเครื่องฉีดจะหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ทำให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ หลักการทำงานในงานฉีดพลาสติก พลาสติกที่หลอมแล้วจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์ คงความดันและอัดพลาสติกเข้าเติมแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขณะฉีด แม่พิมพ์จะเปิดออกและปลดชิ้นงาน

ปิดความเห็น บน การฉีดพลาสติก

การผลิตพลาสติก

By |2019-07-08T08:52:33+07:00ตุลาคม 14th, 2016|Categories: การผลิต|Tags: |

ประเภทของการผลิตแบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบอเนกประสงค์ และผู้ผลิตต้องมความสามารถและความชำนาญหลายอย่าง เพื่อทำการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ ตัวอย่างของการผลิตตามคำสั่งซื่อได้แก่ การตัดเย็บชุดวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าการทำผม ฯลฯ การผลิตเพื่อรอจำหน่าย (Made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทำได้ล่วงหน้า เครื่องจักรอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือเฉพาะงานและผู้ผลิตถูกอบรมมาเพื่อทำงานตามหน้าที่เฉพาะอย่างตัวอย่างของการผลิตเพื่อรอจำหน่ายได้แก่การผลิตสบู่ การผลิตรถยนต์ การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ การผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อ (Assembly-to-order) เป็นการผลิตชิ้นส่วนที่จะประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูได้หลายชนิด ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นจะมีลักษณะแยกออกเป็นส่วนจำเพาะหรือโมดูล (Module) โดยผลิตโมดูลรอไว้ก่อน เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจึงทำการประกอบโมดูลให้เป็นสินค้าตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ จึงนับได้ว่าการผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อได้นำเอาลักษณะของการผลิตเพื่อรอจำหน่ายซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนเป็นโมดูลมาตรฐานที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าหลายชนิดรอไว้มาผสมเข้ากับลักษณะของการผลิตตามคำสั่งซื้อซึ่งนำโมดูลมาประกอบ และแต่งเติมรายละเอียดให้สินค้าสำเร็จรูปมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

ปิดความเห็น บน การผลิตพลาสติก

Title

Go to Top