ส้อมพับได้ในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ส้อมพับได้ในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  Folding fork in a cup of instant noodles.

แสดงผลอย่างเดียว