องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

By |2019-07-09T15:44:14+07:00กรกฎาคม 9th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: |

วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก ( Material ) มีการเลือกชนิดและเกรดของเม็ดพลาสติกได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( Mold ) มีการออกแบบอย่างเหมาะสม ลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2 แผ่น 3 แผ่น จำนวนคาวิตี้ (Cavity) ระบบหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ระบบคลายและปลดชิ้นงาน เครื่องฉีดพลาสติก ( Machine ) เลือกขนาดของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติกปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ความดันฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงานพลาสติก

ปิดความเห็น บน องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก

By |2019-07-08T11:03:13+07:00กรกฎาคม 6th, 2019|Categories: การผลิต|Tags: , , , |

การฉีดพลาสติก กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกออกมาตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดฉีด ( Injection Unit ) ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit ) ฐานเครื่อง ( Base Unit ) กระบวนการฉีดพลาสติก ( Injection Process ) คือ การผลิตชิ้นงานโดยที่ใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าที่เครื่องฉีด และเครื่องฉีดจะหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ทำให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ หลักการทำงานในงานฉีดพลาสติก พลาสติกที่หลอมแล้วจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์ คงความดันและอัดพลาสติกเข้าเติมแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขณะฉีด แม่พิมพ์จะเปิดออกและปลดชิ้นงาน

ปิดความเห็น บน การฉีดพลาสติก

Title

Go to Top