ปัญหางานฉีดพลาสติกและการแก้ไข

By |2019-10-22T15:04:11+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|Categories: การผลิต|Tags: |

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดโดยส่วนรวมแล้วจะมาจากการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีสารเติมแต่งที่ไม่เหมาะสมหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลักษณะของตัวแม่พิมพ์พลาสติกตลอดจนตำแหน่งและลักษณะของทางน้ำพลาสติก (ทางเข้าและทางวิ่ง) และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถพบได้บ่อยที่สุดคือปัญหาเนื่องจากการใช้พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับตัววัสดุพลาสติกและลักษณะแม่พิมพ์พลาสติก ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถที่จะหาหนังสือหรือบทความที่แนะนำหรือบอกเอาไว้ว่าปัญหาลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแก้ไขโดยวิธีใด เช่น ฉีดชิ้นงานไม่เต็ม เกิดรอยแหว่ง ก็ควรทำการเพิ่มอุณหภูมิของพลาสติกเหลว เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ เพิ่มเนื้อพลาสติก เพิ่มความดันฉีด ซึ่งจากวิธีการแก้ไขดังกล่าวจะมีตัวพารามิเตอร์ต่างๆ อยู่หลายตัว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดเกิดความสับสนได้ เพราะไม่รู้จะทำการแก้ไขโดยใช้พารามิเตอร์ตัวใดก่อน ด้วยเหตุนี้งานฉีดพลาสติกควรจะต้องศึกษาถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นๆ เสียก่อนว่ามาจากสาเหตุอะไรกันแน่ และก็ดูต่อว่าสาเหตุรองที่ทำให้เกิดสาเหตุหลักนั้นมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็คงต้องมาดูต่ออีกว่าสาเหตุรองตัวไหนที่แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วตลอดจนได้คุณภาพชิ้นงานพลาสติกที่ดีที่สุดหรือประหยัดพลังงานในการทำงานมากที่สุด ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดพลาสติก ชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยพ่น สาเหตุของการเกิดปัญหารอยพ่น - ทางน้ำพลาสติกเข้าเล็กเกินไป - ชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งเข้าของน้ำพลาสติกหนาหรือกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของทางน้ำพลาสติกเข้า - ใช้ความเร็วในจังหวะฉีดสูงเกินไป - อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไป - อุณหภูมิพลาสติกเหลวต่ำเกินไป วิธีการแก้ปัญหาการเกิดรอยพ่น - ลดความเร็วจังหวะฉีดลง - ขยายทางน้ำพลาสติกเข้าให้เหมาะสมกับความหนาและความกว้างของชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งฉีด - เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก - เพิ่มอุณหภูมิพลาสติกเหลว - แก้ไขชิ้นงานพลาสติกให้มีความหนาลดลง ชิ้นงานพลาสติกเกิดครีบ สาเหตุของการเกิดครีบ - แม่พิมพ์พลาสติกมีลักษณะไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติก - แรงที่ใช้ในการปิดล็อคแม่พิมพ์พลาสติกอาจจะไม่เพียงพอ - [...]