รับฉีดพาสติก รับทำแม่พิมพ์

บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จำกัด รับฉีดพาสติก ผลิตชิ้นงานของลูกค้าทุกชนิดที่เป็นงานพลาสติก รับทำแม่พิมพ์สินค้า เช่น งานแพ็คเก็จสินค้า, ของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์